" " SEONGON Academy SEONGON Academy – SEONGON Academy
8+

Số năm liên tiếp đào tạo
nguồn nhân lực Digital Marketing, Quảng cáo

4668+

Số học viên được đào tạo bài bản

136+

Lớp học quảng cáo SEONGON đã tổ chức