8+

Số năm liên tiếp đào tạo
nguồn nhân lực Google Marketing, Quảng cáo

4668+

Số học viên được đào tạo bài bản

136+

Lớp học quảng cáo SEONGON đã tổ chức