Bắt đầu sự nghiệp Digital Marketing của bạn ngay hôm nay

Gói nhập môn

499,000đ/gói
Bao gồm

Tài khoản thường

Học 1 khóa

1 tài liệu kèm khóa học

Giảm 10% tất cả các hội thảo seongon tổ chức.

Tham gia cộng đồng học viên

Gói chuyên gia

899,000đ/gói
* Khuyên dùng
Bao gồm

Tài khoản VIP

Full access tất cả các khóa học trong 1 năm

Dowload miễn phí toàn bộ tài liệu đi kèm

Tham gia cộng đồng học viên

Miễn phí tham gia 1 sự kiện lớn về Digital Marketing 2019 do seongon tổ chức.Các sự kiệm khác được giảm 20%
Được gửi tài liệu Digital Marketing định kỳ do seongon biên soạn.

Được view tài khoản tư vấn tối ưu từ đội ngũ seongon 1 quý 1 lần.

Gói cất cánh

799,000đ/gói
Bao gồm

Tài khoản thường Học 2 khóa học 2 tài liệu kèm khóa học

Giảm 15% tất cả các hội thảo seongon tổ chức

Tham gia cộng đồng học viên