Quảng cáo mua sắm
DÀNH CHO AI

- Quản lý Marketing của doanh nghiệp đang triển khai Online Marketing tổng thể
- Kỹ thuật viên Google Ads
- Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sở hữu và sử dụng Website như là kênh giao tiếp, bán hàng

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

- Hiểu về quảng cáo mua sắm của Google
- Nắm vững nguyên tắc chính quy khi triển khai quảng cáo mua sắm
- Tránh các lỗi lãng phí mà 90% thị trường mắc phải
- Tạo ra chiến dịch có cấu trúc tối ưu, tư duy "Kiểu SEONGON"
- Tự mình triển khai quảng cáo mua sắm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Lý thuyết chuẩn từ Google
- Ứng dụng bài bản bằng các nguyên lý trong Marketing
- Kiến thức dễ ứng dụng
- Các kỹ thuật chỉ có ở SEONGON